Danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN172 (Đà Nẵng – Hà Nội) ngày 21/12/2021 và VN163 (Hà Nội – Đà Nẵng) ngày 23/12/2021 liên quan đến trường hợp dương tính T.T.K.H (Thông tin cập nhật lúc 9h ngày 24/12/2021).

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN172 ngày 21/12 và VN163 ngày 23/12 liên quan đến trường hợp dương tính ghi nhận tại Quảng Nam. Ngày 21/12, bệnh nhân đi trên chuyến bay VN172, số ghế 23D từ Sân bay Đà Nẵng đến Sân bay Nội Bài. Đến ngày 23/12, bệnh nhân về lại Đà Nẵng trên chuyến bay VN163, số ghế 31G. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 ngày 23/12/2021.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185