Danh sách hành khách đi trên chuyến bay VJ276 (TP. Hồ Chí Minh – Hải Phòng) ngày 15/12/2021 liên quan đến 03 trường hợp dương tính (Thông tin cập nhật lúc 9h ngày 24/12/2021).

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến bay VJ276 ngày 15/12 liên quan đến 03 trường hợp dương tính tại Nam Định. Các bệnh nhân sinh sống và làm việc tại Đồng Nai. Ngày 15/12, các bệnh nhân đi trên chuyến bay mang số hiệu VJ276, từ Sân bay Tân Sơn Nhất về tới Sân bay Cát Bi, Hải Phòng. Tại đây, các bệnh nhân di chuyển về Nam Định khai báo y tế và thực hiện cách ly.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185