Danh sách hành khách đi trên chuyến bay VJ150 (TP. Hồ Chí Minh – Hà Nội) ngày 12/12/2021 liên quan đến trường hợp dương tính ghi nhận tại Hòa Bình (Thông tin cập nhật lúc 14h ngày 15/12/2021).

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến bay VJ150 ngày 12/12 liên quan đến bệnh nhân T.V.T. Bệnh nhân sinh sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh. Ngày 12/12, bệnh nhân đi trên chuyến bay số hiệu VJ150, số ghế 25A, từ Sân bay Tân Sơn Nhất về đến Sân bay Nội Bài. Tại Hà Nội, bệnh nhân được xe của địa phương (Kim Bôi, Hòa Bình) đón thẳng về khu cách ly tập trung.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185