Danh sách hành khách đi trên chuyến bay VJ781 (Hà Nội – Khánh Hòa) ngày 07/12/2021 và VN1562 (Khánh Hòa – Hà Nội) ngày 09/12/2021 liên quan đến trường hợp dương tính T.Q.C (Thông tin cập nhật lúc 11h ngày 15/12/2021).

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến bay VJ781 và VN1562 liên quan đến bệnh nhân ghi nhận tại Hà Nội. Ngày 07/12, bệnh nhân đi trên chuyến bay VJ781, từ Hà Nội vào đến Nha Trang và đến ngày 09/12 trở lại Hà Nội trên chuyến bay VN1562. Tại Hà Nội, bệnh nhân đi bằng xe riêng chở về nhà. Trong khoảng thời gian ở Nha Trag, bệnh nhân có đi ăn, uống cafe nhiều nơi và tiếp xúc nhiều người.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185