Danh sách hành khách đi trên chuyến bay VJ122 (TP. Hồ Chí Minh – Hà Nội) ngày 10/12/2021 liên quan đến trường hợp dương tính ghi nhận tại Nam Định (Thông tin cập nhật lúc 11h ngày 15/12/2021).

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến bay VJ122 ngày 10/12 liên quan đến trường hợp dương tính P.V.Đ. Bệnh nhân sinh sống và làm việc tại tỉnh Đồng Nai. Ngày 10/12, bệnh nhân trở về quê trên chuyến bay VJ122, đáp cánh tại Sân bay Nội Bài. Tại đây, bệnh nhân được người nhà đưa đến bến xe Giáp Bát và đón xe khách về Nam Định và thực hiện cách ly.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185