Danh sách hành khách đi trên chuyến bay VJ126 (TP. Hồ Chí Minh - Hà Nội) ngày 02/12/2021 liên quan đến 02 trường hợp dương tính ghi nhận tại Nam Định (Thông tin cập nhật lúc 10h ngày 10/12/2021).

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến bay VJ126 ngày 02/12 liên quan đến 02 trường hợp dương tính H.V.C và N.T.G. Các bệnh nhân sinh sống và làm việc tại tỉnh Đồng Nai. Ngày 02/12, các bệnh nhân di chuyển trên chuyến bay VJ126 từ Sân bay Tân Sơn Nhất về đến Sân bay Nội Bài lúc 15h, số ghế 15. Tại Hà Nội, các bệnh nhân bắt taxi về Trực Ninh, Nam Định và thực hiện cách ly tại nhà.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185