Danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN1182 (TP. Hồ Chí Minh – Hải Phòng) ngày 05/12/2021 liên quan đến trường hợp dương tính ghi nhận tại Hà Nam (Thông tin cập nhật lúc 11h ngày 07/12/2021).

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN1182 ngày 05/12 liên quan đến trường hợp dương tính L.T.N.Q. Ngày 03/12, bệnh nhân lên chuyến bay mang số hiệu VN1182, số ghế 23E từ Sân bay Tân Sơn Nhất về đến Sân bay Cát Bi, Hải Phòng. Tại đây, bệnh nhân được người nhà đón bằng xe riêng về Hà Nam khai báo y tế và thực hiện cách ly tại nhà.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185