Danh sách hành khách đi trên chuyến bay VJ122 (TP. Hồ Chí Minh – Hà Nội) ngày 05/12/2021 liên quan đến trường hợp dương tính ghi nhận tại Hà Nam (Thông tin cập nhật lúc 11h ngày 07/12/2021).

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến bay VJ122 ngày 05/12 liên quan đến trường hợp dương tính P.N.H.L. Ngày 05/12, bệnh nhân từ TP. Hồ Chí Minh lên chuyến bay mang số hiệu VJ122, hàng ghế số 10, từ Sân bay Tân Sơn Nhất về đến Sân bay Nội Bài. Tại đây, bệnh nhân được người nhà đón bằng xe riêng về Hà Nam khai báo y tế và thực hiện cách ly tại nhà.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185