Danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN244 (TP. Hồ Chí Minh – Hà Nội) ngày 03/12/2021 liên quan đến trường hợp dương tính ghi nhận tại Nam Định (Thông tin cập nhật lúc 11h ngày 07/12/2021).

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN244 ngày 03/12 liên quan đến trường hợp dương tính H.X.T. Ngày 03/12, bệnh nhân T. lên chuyến bay mang số hiệu VN244, số ghế 19G từ Sân bay Tân Sơn Nhất về đến Sân bay Nội Bài. Tại đây, bệnh nhân được người nhà đón bằng xe riêng về Nam Định.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185