Danh sách hành khách đi trên chuyến bay VJ122 (TP. Hồ Chí Minh – Hà Nội) ngày 30/11/2021 liên quan đến trường hợp dương tính T.T.C (Thông tin cập nhật lúc 11h ngày 06/12/2021).

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến bay VJ122 ngày 30/11 liên quan đến trường hợp dương tính ghi nhận tại Nam Định. Ngày 30/11, bệnh nhân T.T.C cùng gia đình đi trên chuyến bay VJ122, khởi hành lúc 7h20 phút sáng, số ghế 41D, về đến Sân bay Nội Bài lúc 12h30 cùng ngày. Tại đây, các bệnh nhân thuê taxi về Nam Định khai báo y tế và thực hiện cách ly.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185