Danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN1416 (TP. Hồ Chí Minh – TP. Buôn Ma Thuột) và VN1602 (TP. Buôn Ma Thuột – Hà Nội) ngày 02/12/2021 liên quan đến trường hợp dương tính C.V.V (Thông tin cập nhật lúc 15h ngày 05/12/2021).

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN1416 và VN1602 liên quan đến trường hợp dương tính ghi nhận tại Nam Định. Ngày 02/12, bệnh nhân C.V.V đi từ Sân bay Tân Sơn Nhất đến Sân bay TP. Buôn Ma Thuột trên chuyến bay VN1416, số ghế 38A. Cùng ngày, bệnh nhân cũng di chuyển về Hà Nội trên chuyến bay VN1602, số ghế 25C, đáp cánh xuống Sân bay Nội Bài lúc 16h. Tại đây, bệnh nhân bắt xe của hãng xe Trường Sơn về Nam Định.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185