Danh sách hành khách đi trên 04 chuyến bay liên quan đến trường hợp dương tính H.A.Đ ghi nhận tại Nam Định (Thông tin cập nhật lúc 10h ngày 04/12/2021).

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên 04 chuyến bay VN171 (Hà Nội – Đà Nẵng), VN7117 (Đà Nẵng – TP. Hồ Chí Minh) ngày 24/11 và VN128 (TP. Hồ Chí Minh – Đà Nẵng), VN172 (Đà Nẵng – Hà Nội) ngày 29/11 liên quan đến bệnh nhân H.A.Đ. Ngày 24/11, bệnh nhân từ Nam Định vào TP. Hồ Chí Minh trên 2 chuyến bay VN171 và VN7117. Ngày 29/11, bệnh nhân về lại Nam Định trên 02 chuyến bay VN128 và VN172. Sau khi hạ cánh tại Sân bay Nội Bài, bệnh nhân lên xe của hãng xe Trường Sơn về Nam Định và thực hiện cách ly.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185