Danh sách hành khách đi trên chuyến bay VJ126 (TP. Hồ Chí Minh – Hà Nội) ngày 30/11/2021 liên quan đến trường hợp dương tính ghi nhận tại Cao Bằng (Thông tin cập nhật lúc 10h ngày 04/12/2021).

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến bay VJ126 liên quan đến bệnh nhân L.V.C. Bệnh nhân sinh sống và làm việc tại tỉnh Bình Dương. Ngày 30/11, bệnh nhân lên chuyến bay số hiệu VJ126 từ Sân bay Tân Sơn Nhất về đến Sân bay Nội Bài lúc 14h cùng ngày. Tại đây, bệnh nhân bắt xe Hiệp Giang về Cao Bằng.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185