Danh sách hành khách đi trên chuyến bay VJ162 (TP. Hồ Chí Minh – Hà Nội) ngày 25/11/2021 liên quan đến trường hợp dương tính ghi nhận tại Nam Định (Thông tin cập nhật lúc 15h ngày 02/12/2021).

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến bay VJ162 ngày 25/11 liên quan đến bệnh nhân ghi nhận tại Nam Định. Khoảng 16h ngày 25/11, bệnh nhân lên chuyến bay, số ghế 21E từ Sân bay Tân Sơn Nhất về đến Sân bay Nội Bài lúc 18h30 phút. Tại Hà Nội, bệnh nhân di chuyển bằng taxi về Nam Định khai báo y tế và thực hiện cách ly tại nhà.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185