Danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN1276 (TP. Hồ Chí Minh – Thanh Hóa) ngày 29/11/2021 liên quan đến trường hợp dương tính P.L.H (Thông tin cập nhật lúc 08h ngày 02/12/2021).

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN1276 ngày 29/11 liên quan đến bệnh nhân ghi nhận tại Nam Định. Bệnh nhân sinh sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh. Vào khoảng 11h40 phút ngày 29/11, bệnh nhân lên chuyến bay số hiệu VN1276, số ghế 10A từ Sân bay Tân Sơn Nhất đến Sân bay Sao Vàng, Thanh Hóa. Tại đây, bệnh nhân thuê taxi về Vụ Bản, Nam Định khai báo y tế và thực hiện cách ly tại nhà.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185