Danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN6012 (TP. Hồ Chí Minh – Hà Nội) ngày 24/11/2021 liên quan đến trường hợp dương tính ghi nhận tại Nam Định (Thông tin cập nhật lúc 08h ngày 02/12/2021).

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN6012 ngày 24/11 liên quan đến bệnh nhân N.T.P.L. Bệnh nhân sinh sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh. Ngày 24/11, bệnh nhân lên chuyến bay số hiệu VN6012, số ghế 07F từ Sân bay Tân Sơn Nhất đến Sân bay Nội Bài. Tại đây, bệnh nhân thuê taxi về Nam Định khai báo y tế và thực hiện cách ly tập trung.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185