Danh sách hành khách đi trên chuyến bay VJ274 (TP. Hồ Chí Minh – Hải Phòng) ngày 27/11/2021 liên quan đến trường hợp dương tính P.H.L (Thông tin cập nhật lúc 13h ngày 29/11/2021).

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến bay VJ274 ngày 27/11/2021 liên quan đến trường hợp dương tính ghi nhận tại Nam Định. Khoảng 7h30 ngày 27/11, bệnh nhân cùng gia đình lên máy bay số hiệu VJ274, hàng ghế 17 từ Sân bay Tân Sơn Nhất về đến Sân bay Cát Bi, hải Phòng. Tại đây, bệnh nhân lên xe khách của hãng xe Đoàn Kết từ Sân bay về tới Nam Định và thực hiện cách ly tập trung.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185