Danh sách hành khách đi trên chuyến bay VJ126 (TP. Hồ Chí Minh – Hà Nội) ngày 20/11/2021 liên quan đến trường hợp dương tính P.M.T (Thông tin cập nhật lúc 13h ngày 29/11/2021).

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến bay VJ126 ngày 20/11/2021 liên quan đến trường hợp dương tính ghi nhận tại Nam Định. Bệnh nhân P.M.T cùng gia đình đi trên chuyến bay, số ghế hàng 23, 24 từ Sân bay Tân Sơn Nhất về Sân bay Nội Bài lúc 13h.Tại đây, bệnh nhân cùng gia đình thuê xe của hãng xe Trường Sơn về Nam Định khai báo y tế và thực hiện cách ly tại nhà.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185