Danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN248 (TP. Hồ Chí Minh – Hà Nội) ngày 26/11/2021 liên quan đến 02 trường hợp dương tính ghi nhận tại Bắc Ninh và Nam Định (Thông tin cập nhật lúc 10h ngày 29/11/2021).

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách đi trên chuyến bay VN248 liên quan đến trường hợp dương tính ghi nhận tại Bắc Ninh và Nam Định. Ngày 26/11, các bệnh nhân đi trên chuyến bay số hiệu VN248 lúc 11h từ Sân bay Tân Sơn Nhất về đến Sân bay Nội Bài. Sau khi hạ cánh, các bệnh nhân thuê taxi về địa phương và thực hiện cách ly.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185