Danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN116 (TP. Hồ Chí Minh – Đà Nẵng) ngày 26/11/2021 liên quan đến trường hợp dương tính Đ.C.P (Thông tin cập nhật lúc 17h ngày 27/11/2021).

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN116 liên quan đến trường hợp dương tính ghi nhận tại Đà Nẵng. Bệnh nhân sinh sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh. Sáng ngày 26/11, bệnh nhân đi trên chuyến bay số hiệu VN116, số ghế 29A từ Sân bay Tân Sơn Nhất về đến Sân bay Cát Bi, Đà Nẵng. Tại đây, bệnh nhân được người nhà đón về địa phương khai báo y tế và thực hiện cách ly.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185