Danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN1382 (TP. Hồ Chí Minh – Đà Lạt) và VN1576 (Đà Lạt – Hà Nội) ngày 18/11/2021 liên quan đến 02 trường hợp dương tính ghi nhận tại Hà Nam (Thông tin cập nhật lúc 10h ngày 26/11/2021).

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN1382 và VN1576 ngày 18/11 liên quan đến trường hợp dương tính ghi nhận tại Hà Nam. Bệnh nhân V.N.H và N.T.T.H sinh sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh. Ngày 18/11, các bệnh nhân đi từ TP. Hồ Chí Minh về Đà Lạt trên chuyến bay VN1382 số ghế 30G và 30B. Tại đây, các bệnh nhân ăn uống và nghỉ ngơi tại Sân bay Đà Lạt và đến khoảng 14h, các bệnh nhân về Hà Nội trên chuyến bay VN1576. Chuyến bay đáp cánh tại Sân bay Nội Bài lúc 17h cùng ngày. Tại sân bay Nội Bài, các bệnh nhân thuê taxi về Hà Nam khai báo y tế và thực hiện cách ly tại nhà.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185