Danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN7116 (TP. Hồ Chí Minh – Đà Nẵng) và VN7164 (Đà Nẵng – Hà Nội) ngày 22/11/2021 liên quan đến 03 trường hợp dương tính tại Nam Định (Thông tin cập nhật lúc 11h ngày 25/11/2021).

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến bayVN7116 và VN7164 ngày 22/11/2021 liên quan đến các trường hợp dương tính ghi nhận tại Nam Định. Các bệnh nhân sinh sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh. Ngày 22/11, các bệnh nhân đi trên 02 chuyến bay từ Sân bay Tân Sơn Nhất đến Sân bay Đà Nẵng và từ đây đến Sân bat Nội Bài. Tại đây, các bệnh nhân đi taxi về Nam Định và thực hiện cách ly y tế tại nhà theo quy định.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185