Danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN1462 (TP. Hồ Chí Minh – Quảng Nam) ngày 21/11/2021 liên quan đến trường hợp dương tính Đ.T.M.D (Thông tin cập nhật lúc 10h ngày 24/11/2021).

Văn phòng PHEOC trân trọng giới thiệu danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN1462 liên quan đến trường hợp dương tính ghi nhận tại Quảng Nam. Bệnh nhân Đ.T.M.D sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Ngày 21/11, bệnh nhân cùng gia đình đi trên chuyến bay VN1462 từ Sân bay Tân Sơn Nhất về Sân bay Núi Thành, Quảng Nam. Tại đây, bệnh nhân đón taxi về Tam Nghĩa, Núi Thành khai báo y tế và thực hiện cách ly tại nhà.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185