Danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN1184 (TP. Hồ Chí Minh – Hải Phòng) ngày 20/11/2021 liên quan đến trường hợp dương tính B.T.B (Thông tin cập nhật lúc 16h ngày 23/11/2021).

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN1184 ngày 20/11 liên quan đến trường hợp dương tính ghi nhận tại Hà Nam. Bệnh nhân B.T.B sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Ngày 20/11, bệnh nhân cùng gia đình lên chuyến bay mang số hiệu VN1184, số ghế 21G từ Sân bay Tân Sơn Nhất đến Sân bay Cát Bi, Hải Phòng lúc 1030 phút. Tại đây, các bệnh nhân di chuyển về Hà Nam thực hiện cách ly tại nhà.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185