Danh sách hành khách đi trên chuyến bay QH240 (TP. Hồ Chí Minh – Hà Nội) ngày 20/11/2021 liên quan đến trường hợp dương tính ghi nhận tại Nam Định (Thông tin cập nhật lúc 13h ngày 22/11/2021).

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến bay QH240 ngày 20/11 liên quan đến trường hợp dương tính T.P.T. Bệnh nhân sinh sống tại Đồng Nai. Ngày 20/11, bệnh nhân cùng gia đình đi trên chuyến bay QH240, khởi hành từ Sân bay Tân Sơn Nhất lúc 17h và đến Sân bay Nội Bài lúc 19h30 cùng ngày. Tại đây, bệnh nhân di chuyển bằng taxi về Nam Định.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185