Danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN258 (TP. Hồ Chí Minh – Hà Nội) ngày 20/11/2021 liên quan đến trường hợp dương tính N.M.H (Thông tin cập nhật lúc 11h ngày 22/11/2021).

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN258 ngày 20/11 liên quan đến trường hợp dương tính ghi nhận tại Thái Nguyên. Ngày 20/11, bệnh nhân từ Sân bay Tân Sơn Nhất đến Sân bay Nội Bài trên máy bay số hiệu VN258, chuyến bay hạ cánh lúc 19h30. Tại đây, bệnh nhân di chuyển bằng phương tiện cá nhân về Thái Nguyên.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185