Danh sách hành khách đi trên chuyến bay VJ240 (TP. Hồ Chí Minh – Thanh Hóa) ngày 19/11/2021 liên quan đến trường hợp dương tính N.V.H.T (Thông tin cập nhật lúc 11h ngày 22/11/2021).

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến bay VJ240 ngày 19/11 liên quan đến trường hợp dương tính ghi nhận tại Ninh Bình. Bệnh nhân N.V.H.T sinh sống cùng gia đình tại Bình Dương (gia đình bệnh nhân từng có người mắc COVID-19, hoàn thành cách ly điều trị ngày 16/11). Ngày 19/11, bệnh nhân cùng gia đình lên chuyến bay số hiệu VJ240 (hành ghế từ 34A-37D) khởi hành từ Sân bay Tân Sơn Nhất đến Sân bay Thọ Xuân, Thanh Hóa lúc 12h55 phút. Tại đây, gia đình bệnh nhân thuê taxi về Ninh Bình và thực hiện cách ly tập trung.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185