Danh sách hành khách đi trên chuyến tàu SE6 (TP. Hồ Chí Minh – Ninh Bình) ngày 17/11/2021 liên quan đến trường hợp dương tính ghi nhận tại Ninh Bình (Thông tin cập nhật lúc 18h ngày 21/11/2021).

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến tàu SE6 liên quan đến bệnh nhân T.H.Q. Ngày 17/11, sau khi tự làm test nhanh âm tính, bệnh nhân cùng gia đình lên chuyến tàu SE6, toa số 8, số ghế 21 từ Ga TP. Hồ Chí Minh và đến ga Ninh Bình vào rạng sáng ngày 19/11. Tại đây, bệnh nhân được xe chuyên dụng đón về khu cách ly tập trung tại Gia Viễn, Ninh Bình.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185