Danh sách hành khách đi trên chuyến bay VJ162 (TP. Hồ Chí Minh – Hà Nội) ngày 19/11/2021 liên quan đến trường hợp dương tính ghi nhận tại Thái Nguyên (Thông tin cập nhật lúc 11h ngày 21/11/2021).

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến bay liên quan đến trường hợp dương tính M.Đ.T. Bệnh nhân sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Ngày 19/11, bệnh nhân lên chuyến bay số hiệu VJ162, số ghế 18F từ Sân bay Tân Sơn Nhất về đến Sân bay Nội Bài lúc 13h45 phút. Tại đây, bệnh nhân di chuyển về Thái Nguyên và có kết quả xét nghiệm dương tính do CDC Thái Nguyên thực hiện.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185