Danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN1184 (TP. Hồ Chí Minh – Hải Phòng) ngày 16/11/2021 liên quan đến trường hợp dương tính P.T.T (Thông tin cập nhật lúc 11h ngày 21/11/2021).

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến bay liên quan đến trường hợp dương tính ghi nhận tại Nam Định. Bệnh nhân P.T.T trở về từ TP. Hồ Chí Minh trên chuyến bay số hiệu VN1184 ngày 16/11 từ Sân bay Tân Sơn Nhất, đáp cánh xuống Sân bay Cát Bi lúc 10h cùng ngày. Tại đây, bệnh nhân đi xe khách về Nam Định khai báo y tế và thực hiện cách ly y tế tại nhà.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185