Danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN1576 (Lâm Đồng – Hà Nội) và VN1382 (TP. Hồ Chí Minh – Lâm Đồng) ngày 16/11/2021 liên quan đến trường hợp dương tính Đ.V.M (Thông tin cập nhật lúc 13h ngày 20/11/2021).

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN1576 (Lâm Đồng – Hà Nội) và VN1382 (TP. Hồ Chí Minh – Lâm Đồng) liên quan đến bệnh nhân Đ.V.M, ghi nhận tại Sơn La. Bệnh nhân sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Ngày 16/11, bệnh nhân đi trên chuyến bay VN1382 từ Sân bay Tân Sơn Nhất đến Đà Lạt và từ Sân bay Đà Lạt về đến Sân bay Nội Bài trên chuyến bay số hiệu VN1576, hạ cánh lúc 16h45 phút. Tại đây, bệnh nhân di chuyển về Sơn La bằng xe riêng và thực hiện cách ly tại nhà theo quy định.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185