Danh sách hành khách đi trên chuyến bay VJ652 (TP. Hồ Chí Minh – Đà Nẵng) ngày 17/11/2021 liên quan đến trường hợp dương tính T.D (Thông tin cập nhật lúc 15h ngày 19/11/2021).

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến bay VJ652 liên quan đến bệnh nhân ghi nhận tại Quảng Nam. Bệnh nhân sinh sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh. Ngày 17/11, bệnh nhân đi trên chuyến bay mang số hiệu VJ652 khởi hành từ Sân bay Tân Sơn Nhất đến Sân bay Đà Nẵng lúc 8h10 phút cùng ngày, số ghế 29A. Tại đây, bệnh nhân di chuyển về Hương An, Quảng Nam và cách ly tại nhà theo quy định.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185