Danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN1174 (TP. Hồ Chí Minh – Hải Phòng) ngày 17/11/2021 liên quan đến trường hợp dương tính ghi nhận tại Bắc Ninh (Thông tin cập nhật lúc 15h ngày 19/11/2021).

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN1174 liên quan đến bệnh nhân C.Q.K. Bệnh nhân sinh sống và làm việc tại Đồng Nai. Ngày 17/11, bệnh nhân đi trên chuyến bay mang số hiệu VN1174 khởi hành từ Sân bay Tân Sơn Nhất lúc 14h30 phút và hạ cánh tại Sân bay Cát Bi, Hải Phòng lúc 16h10 phút cùng ngày. Tại đây, bệnh nhân đón taxi về Bắc Ninh. Ngày 19/11, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185