Danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN7246 (TP. Hồ Chí Minh – Hà Nội) ngày 17/11/2021 liên quan đến trường hợp dương tính N.V.S (Thông tin cập nhật lúc 10h ngày 18/11/2021).

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN7246 chiều từ Sân bay Tân Sơn Nhất về tới Sân bay Nội Bài ngày 17/11. Bệnh nhân N.V.S đi trên chuyến bay, hàng ghế 24B và đáp cánh xuống Sân bay Nội Bài lúc 10h. Tại đây, bệnh nhân đón taxi về Yên Bái và có kết quả xét nghiệm dương tính ngày 18/11.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185