Danh sách hành khách đi trên chuyến tàu SE8 (Ga Đà Nẵng – Ga Phủ Lý) ngày 11/11/2021 liên quan đến trường hợp dương tính H.L.A (Thông tin cập nhật lúc 17h ngày 16/11/2021).

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến tàu liên quan đến trường hợp dương tính ghi nhận tại Hà Nam. Bệnh nhân H.L.A sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng. Ngày 11/11, bệnh nhân cùng gia đình đi trên chuyến tàu mang số hiệu SE8, buồng số 6, toa 3 từ Ga Đà Nẵng về đến Ga Phủ Lý ngày 13/11. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 ngày 15/11 do CDC Hà Nam thực hiện.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185