Danh sách hành khách đi trên chuyến bay VJ652 (TP. Hồ Chí Minh – Đà Nẵng) ngày 14/11/2021 liên quan đến trường hợp dương tính ghi nhận tại Quảng Nam (Thông tin cập nhật lúc 14h ngày 16/11/2021).

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến bay VJ652 ngày 14/11 liên quan đến bệnh nhân N.A.T ghi nhận tại Quảng Nam. Bệnh nhân sinh sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh. Ngày 14/11, bệnh nhân đi trên chuyến bay số hiệu VJ625 từ Sân bay Tân Sơn Nhất về Sân bay Đà Nẵng. Tại đây, bệnh nhân thuê taxi về nhà riêng tại Quảng Nam và thực hiện cách ly tại nhà.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185