Danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN248 (TP. Hồ Chí Minh – Hà Nội) ngày 10/11/2021 liên quan đến 02 trường hợp dương tính (Thông tin cập nhật lúc 16h30 ngày 15/11/2021).

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN248 ngày 10/11 chiều từ Sân bay Tân Sơn Nhất về đến Sân bay Nội Bài. Ghi nhận 02 bệnh nhân quốc tịch Trung Quốc làm việc tại Bình Dương. Chuyến bay cất cánh lúc 10h20 phút ngày 10/11, số ghế 54B, 54C. Sau khi hạ cánh tại Sân bay Nội Bài, các bệnh nhân đi ô tô về Lào Cai.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185