Danh sách hành khách đi trên chuyến bay BL6066 (TP. Hồ Chí Minh – Đà Nẵng) ngày 12/11/2021 liên quan đến trường hợp dương tính ghi nhận tại Quảng Nam (Thông tin cập nhật lúc 16h30 ngày 15/11/2021).

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến bay BL6066 ngày 12/11 chiều từ Sân bay Tân Sơn Nhất về đến Sân bay Đà Nẵng. Bệnh nhân V.N.H sinh sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh. Sau khi hạ cánh tại Sân bay Đà Nẵng, bệnh nhân đón taxi về Trạm y tế Hương An, Quảng Nam khai báo y tế và thực hiện cách ly tại nhà theo quy định.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185