Danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN1414 (TP. Hồ Chí Minh – Hà Nội) ngày 12/11/2021 liên quan đến trường hợp dương tính ghi nhận tại Vĩnh Phúc (Thông tin cập nhật lúc 17h ngày 14/11/2021).

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN1414 ngày 12/11 liên quan đến ca bệnh dương tính N.H.N. Ngày 12/11, bệnh nhân lên chuyến bay chiều từ Sân bay Tân Sơn Nhất đến Sân bay Nội Bài, số ghế 28B. Tại đây, bệnh nhân được TTYT huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc đón bằng xe riêng và đưa về khu cách ly tập trung.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185