Danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN1462 (TP. Hồ Chí Minh – Quảng Nam) ngày 13/11/2021 liên quan đến trường hợp dương tính ghi nhận tại Quảng Nam (Thông tin cập nhật lúc 17h ngày 14/11/2021).

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN1462 ngày 13/11 liên quan đến ca bệnh dương tính ghi nhận tại Quảng Nam. Bệnh lên chuyến bay khởi hành từ Sân bay Tân Sơn Nhất về tới Sân bay Chu Lai, số ghế 14G.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185