Danh sách hành khách đi trên chuyến tàu SE6 (Bình Dương – Hà Nội) ngày 10/11/2021 liên quan đến 04 trường hợp dương tính ghi nhận tại Cao Bằng (Thông tin cập nhật lúc 17h ngày 13/11/2021).

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến tàu SE6 ngày 10/11 từ Ga Dĩ An, Bình Dương đến Ga Hà Nội. Các bệnh nhân trên đều sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Ngày 10/11, các bệnh nhân đi trên chuyến tàu, khởi hành lúc 15h52 phút từ Ga Dĩ An. Sau khi đến Ga Hà Nội, các bệnh nhân được đoàn xe tỉnh Cao Bằng đón về địa phương và thực hiện cách ly tập trung.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185