Danh sách hành khách đi trên chuyên bay VJ126 (TP. Hồ Chí Minh – Hà Nội) ngày 04/11/2021 liên quan đến bệnh nhân L.T.B (Thông tin cập nhật lúc 18h ngày 12/11/2021)

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến bay VJ126 ngày 04/11 chiều từ Sân bay Tân Sơn Nhất về đến Sân bay Nội Bài. Bệnh nhân L.T.B sinh sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh. Ngày 04/11, bệnh nhân đi trên chuyến bay, số ghế 22, khởi hành lúc 10h40 phút và hạ cánh tại Sân bay Nội Bài lúc 13h. Ngày 11/11, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, ghi nhận tại Phú Thọ.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185