Danh sách hành khách đi trên chuyên bay QH1172 (TP. Hồ Chí Minh – Thanh Hóa) ngày 09/11/2021 liên quan đến trường hợp dương tính ghi nhận tại Ninh Bình (Thông tin cập nhật lúc 18h ngày 12/11/2021)

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến bay QH1172 ngày 09/11 chiều từ Sân bay Tân Sơn Nhất về đến Sân bay Thọ Xuân, Thanh Hóa. Bệnh nhân Đ.H.V làm việc tại các tỉnh phía Nam như TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai. Ngày 09/11, bệnh nhân đi trên chuyến bay, số ghế 16B và chuyến bay hạ cánh lúc 15h30 phút cùng ngày. Tại Thanh Hóa, bệnh nhân thuê taxi về Ninh Bình và thực hiện cách ly tập trung.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185