Danh sách hành khách đi trên chuyến tàu SE6 (Ga Đồng Nai - Ga Ninh Bình) ngày 07/11/2021 liên quan đến trường hợp dương tính B.V.S (Thông tin cập nhật lúc 15h ngày 11/11/2021).

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến tàu SE6 ngày 07/11 liên quan đến trường hợp dương tính ghi nhận tại Ninh Bình. Bệnh nhân B.V.S sinh sống và làm việc tại Đồng Nai, trở về trên chuyến tàu số hiệu SE6, toa số 4, giường số 35 xuất phát từ Ga Đồng Nai ngày 07/11 và đến Ga Ninh Bình khoảng 02h40 ngày 09/11. Tại đây, bệnh nhân được bố trí xe chuyên dụng về khu cách ly tập trung.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185