Danh sách hành khách đi trên chuyến bay VJ247 (TP. Hồ Chí Minh – Hải Phòng) ngày 02/11/2021 liên quan đến bệnh nhân ghi nhận tại Nam Định (Thông tin cập nhật lúc 15h ngày 09/11/2021).

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến bay VJ247 ngày 02/11, số ghế 27E, chiều từ Sân bay Tân Sơn Nhất về tới Sân bay Cát Bi, Hải Phòng liên quan đến bệnh nhân V.T.N. Sau khi hạ cánh, bệnh nhân bắt taxi về Nam Định và cách ly tại nhà theo quy định.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185