Danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN1184 (TP. Hồ Chí Minh – Hải Phòng) ngày 02/11/2021 liên quan đến bệnh nhân ghi nhận tại Thái Bình (Thông tin cập nhật lúc 15h ngày 09/11/2021).

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN1184 ngày 02/11, số ghế 16C, chiều từ Sân bay Tân Sơn Nhất về tới Sân bay Cát Bi, Hải Phòng liên quan đến bệnh nhân N.T.L. Sau khi hạ cánh, bệnh nhân di chuyển về Thái Bình bằng xe Đoàn Kết và được cách ly tập trung.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185