Danh sách hành khách đi trên chuyến bay VJ274 (TP. Hồ Chí Minh – Hải Phòng) ngày 07/11/2021 liên quan đến bệnh nhân ghi nhận tại Hải Dương (Thông tin cập nhật lúc 15h ngày 09/11/2021).

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến bay VJ274 ngày 07/11 chiều từ Sân bay Tân Sơn Nhất về tới Sân bay Cát Bi, Hải Phòng liên quan đến bệnh nhân N.T.H. Bệnh nhân là đối tượng đi từ Bình Dương về địa phương. Ngày 08/11, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm kết quả dương tính tính với SARS-CoV-2.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185