Danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN248 (TP. Hồ Chí Minh – Hà Nội) ngày 07/11/2021 liên quan đến bệnh nhân ghi nhận tại Hòa Bình (Thông tin cập nhật lúc 15h ngày 09/11/2021).

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN248 lúc 11h20 phút chiều từ Sân bay Tân Sơn Nhất về tới Sân bay Nội Bài ngày 07/11 liên quan đến bệnh nhân N.T.T.N. Bệnh nhân sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Chuyến bay đáp cánh lúc 12h55 tại Sân bay Nội Bài. Tại đây, bệnh nhân di chuyển bằng taxi về tới Quốc lộ 6 (Hòa Bình) khai báo y tế và thực hiện cách ly tập trung.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185