Danh sách hành khách đi trên chuyến bay VJ162 (TP. Hồ Chí Minh – Hà Nội) ngày 06/11/2021 liên quan đến bệnh nhân ghi nhận tại Phú Thọ (Thông tin cập nhật lúc 14h ngày 08/11/2021).

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN162 ngày 06/11 chiều từ Sân bay Tân Sơn Nhất về đến Sân bay Nội Bài. Bệnh nhân sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Ngày 07/11, bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 tại Phú Thọ.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185