Danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN1184 (TP. Hồ Chí Minh – Hải Phòng) ngày 05/11/2021 liên quan đến 03 trường hợp dương tính ghi nhận tại Nam Định (Thông tin cập nhật lúc 14h ngày 08/11/2021).

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN1184 ngày 05/11 chiều từ Sân bay Tân Sơn Nhất về đến Sân bay Cát Bi, Hải Phòng. 03 bệnh nhân sau khi hạ cánh tại Hải Phòng đã thuê taxi vè Nam Trực, Nam Định. Tại đây, các bệnh nhân thực hiện khai báo y tế và cách ly tại nhà theo quy định.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185